Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Tento repozitář je archivovaný. Můžete prohlížet soubory, klonovat, ale nemůžete nahrávat a vytvářet nové úkoly a požadavky na natažení.
 
 

43 lines
541 B

%define _disable_source_fetch 0
Name: hack-rpm
Version: 0.1
Release: 1%{?dist}
Summary: testing
Group: testing
License: MIT
URL: https://git.thisco.de/vbatts/hack-rpm
Source0: https://git.thisco.de/vbatts/gogzip/archive/v0.1.0.tar.gz
BuildRequires: golang
%global debug_package %{nil}
%define __os_install_post %{nil}
%description
%{summary}.
%prep
%setup -q -n gogzip
%build
go get ./...
go build .
%install
mkdir -p %{buildroot}/usr/bin
install gogzip %{buildroot}/usr/bin/gogzip
%files
%doc
/usr/bin/gogzip
%changelog