Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 

43 regels
541 B

%define _disable_source_fetch 0
Name: hack-rpm
Version: 0.1
Release: 1%{?dist}
Summary: testing
Group: testing
License: MIT
URL: https://git.thisco.de/vbatts/hack-rpm
Source0: https://git.thisco.de/vbatts/gogzip/archive/v0.1.0.tar.gz
BuildRequires: golang
%global debug_package %{nil}
%define __os_install_post %{nil}
%description
%{summary}.
%prep
%setup -q -n gogzip
%build
go get ./...
go build .
%install
mkdir -p %{buildroot}/usr/bin
install gogzip %{buildroot}/usr/bin/gogzip
%files
%doc
/usr/bin/gogzip
%changelog