Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 

44 wiersze
541 B

 1. %define _disable_source_fetch 0
 2. Name: hack-rpm
 3. Version: 0.1
 4. Release: 1%{?dist}
 5. Summary: testing
 6. Group: testing
 7. License: MIT
 8. URL: https://git.thisco.de/vbatts/hack-rpm
 9. Source0: https://git.thisco.de/vbatts/gogzip/archive/v0.1.0.tar.gz
 10. BuildRequires: golang
 11. %global debug_package %{nil}
 12. %define __os_install_post %{nil}
 13. %description
 14. %{summary}.
 15. %prep
 16. %setup -q -n gogzip
 17. %build
 18. go get ./...
 19. go build .
 20. %install
 21. mkdir -p %{buildroot}/usr/bin
 22. install gogzip %{buildroot}/usr/bin/gogzip
 23. %files
 24. %doc
 25. /usr/bin/gogzip
 26. %changelog