Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
 
 

43 rader
541 B

%define _disable_source_fetch 0
Name: hack-rpm
Version: 0.1
Release: 1%{?dist}
Summary: testing
Group: testing
License: MIT
URL: https://git.thisco.de/vbatts/hack-rpm
Source0: https://git.thisco.de/vbatts/gogzip/archive/v0.1.0.tar.gz
BuildRequires: golang
%global debug_package %{nil}
%define __os_install_post %{nil}
%description
%{summary}.
%prep
%setup -q -n gogzip
%build
go get ./...
go build .
%install
mkdir -p %{buildroot}/usr/bin
install gogzip %{buildroot}/usr/bin/gogzip
%files
%doc
/usr/bin/gogzip
%changelog