You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
Deze repo is gearchiveerd. U kunt bestanden bekijken en het klonen, maar niet pushen of problemen/pull-requests openen.
 
 
Vincent Batts cf0f68353e built gogzip 11 maanden geleden
.copr built gogzip 11 maanden geleden
LICENSE Initial commit 11 maanden geleden
README.md Initial commit 11 maanden geleden
hack-rpm.spec built gogzip 11 maanden geleden

README.md

hack-rpm